Tarifak eta lekuak

Egoitza honek 88 leku ditu, guztiak ere Gipuzkoako Foru Aldundiarekin hitzartuak. Bi unitatetan daude banatuta: egoitzaren unitatea, 75 lekurekin, eta Unitate Psikogeriatrikoa (UPSI), 13 lekurekin.

Gure lekuetako bat eskuratzeko, dagokion oinarrizko gizarte zerbitzuetan eman behar da izena, eta mendekotasuna edo mendekotasun handia duela jo behar du Gipuzkoako Foru Aldundiko balorazio zerbitzuak.

Tarifei dagokienez, Gipuzkoako Foru Aldundiak ezartzen du erabiltzaile bakoitzak zenbat ordaindu behar duen. Dena den, hemen daude 2017. urtean hitzartutako tarifa maximoak:

ERABILTZAILEAREN MENDEKOTASUN GRADUA

ORDAINDU BEHARREKO GEHIENEZKO KOPURUA

Mendekotasun handia

67,05 € eguneko

Mendekotasuna

53,62 € eguneko

concertadas